Insights/Case studies/Newsroom/CareersCareersCareersPartnersConsultantsTechnology innovationCorporateEarly careersSearch Jobs/About us/Contact us Global locations

Search paconsulting.com
 • Phone
 • Contact us
 • Locations
 • Search
 • Menu

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page
.
 
Close this video

Bo lengre hjemme

Fremtidens muligheter

Norge står overfor store utfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det blir flere eldre, og antallet personer med kroniske sykdommer øker. Reformer de siste årene har gitt kommunene flere oppgaver og mer ansvar. Behovet for helse- og omsorgstjenester blir større, samtidig som det forventes knapphet på helsepersonell.

Med bakgrunn i dette utfordringsbildet er det behov for å gripe fremtidens muligheter. Innbyggernes egne ressurser og behov må settes i sentrum, og innbyggerne må gjøres i stand til å mestre sin egen livssituasjon så lenge som mulig. Velferdsteknologi gir kommunal sektor unike muligheter til å gå fra behandling til forebygging, fra sen til tidlig innsats, og øke innsatsen der det trengs mest.

Tjenesteinnovasjon

Komplekse utfordringer krever nytenkning og innovasjon. Bruk av velferdsteknologi medfører en omfattende endring i hvordan helse- og omsorgstjenester ytes. Kommuner trenger å tenke nytt rundt hvordan oppgavene skal løses, hvordan tjenesten skal organiseres, og hvordan samspillet mellom helsepersonell og innbyggerne skal fungere. Tankesett og kultur må endres.

PA bistår med å implementere ny praksis

Vi har solid lokal og internasjonal kompetanse knyttet til implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. Vi bistår med å implementere ny praksis og realisere gevinster.

 • PA bistår Helsedirektoratet i Nasjonalt Program for Velferdsteknologi, og har utviklet Samveis veikart for tjenesteinnovasjon: www.samveis.no.
 • PA bistår Hampshire County Council med å implementere velferdsteknologi for 18.000 innbyggere frem til 2018.
 • Vi har inngående kjennskap til kommunal sektor, og har samarbeidet med mer enn 100 norske kommuner de siste årene.
 • Vi er resultatorienterte og har fokus på å få ting til å fungere.
 • Vi er leverandøruavhengige.

PA bistår norske kommuner med:

 • Utarbeidelse av målbilder for velferdsteknologi
 • Kompetanseheving for ledere og ansatte
 • Design av innbyggertjenester og interne arbeidsprosesser
 • Organisering av tjenesten
 • Anskaffelser
 • Planlegging av implementeringsløpet
 • Utarbeidelse av gevinstrealiseringsplaner
 • Etablering av gevinstoppfølging
Grete Kvernland-Berg

Grete Kvernland-Berg, PA in Norway Connect Email

The Norway team Email SUBMIT RFP+47 67 58 67 58

Follow us on Twitter

@PA_consulting

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.

×